Sign Up

*Required Fields

Password Recovery


Instructions

  • Type in your e-mail address in the field and click SEND.
  • Once you receive the automated e-mail, click the blue RECOVER PASSWORD button to start the recovery procedure.
  • Type in and confirm your new password.
  • Log in using the new credentials.

E-mail was sent

E-mail address assigned to this account requires confirmation. Check your e-mail for further instructions.

E-mail was sent

Follow the link in the e-mail, to start password recovery procedure.

Cart preview

Nothing here yet

Add some of our awesome products!

go to store
TOTAL
$0
Go to checkout

MotionVFX Szymon Masiak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Optymalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez zakup oprogramowania z elementami wykorzystującymi metody sztucznej inteligencji kluczem do podniesienia konkurencyjności".


Celem projektu jest gruntowna modernizacja gospodarki elektronicznej przedsiębiorstwa poprzez zakup oprogramowania, w radykalnym stopniu ulepszającego procesy zarządcze i sprzedażowe w przedsiębiorstwie. W ramach projektu zostanie wdrożona innowacja procesowa i nietechnologiczna.

Wartość projektu: 1 003 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 500 000,00 PLNwww.mapadotacji.pl